سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:55:05
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اولویت های پژوهشی پیشنهادی دستگاه های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
سه‌شنبه 9 تير 1394 شرح خدمات اولویت های پژوهشی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور


متن كامل :

 سال 1394:

بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 

 

شرح وظایف متصور برای ذیحساب در قوانین و مقررات برگرفته از نظام مالیه عمومی حاکم بر کشور از جمله نظام بودجه ریزی می باشد که نهایتاٌ منجر به یک نظارت شکلی بر مصارف بودجه دستگاه های اجرایی می شود. کشور ما در حال گذر از نظام بودجه ریزی فعلی به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. همانگونه که ساز و کارهای اجرایی بودجه در این نظام با سایر روش های بودجه ریزی متفاوت است، نحوه نظارت بر عملکرد نیز متفاوت خواهد بود چرا که در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عمدتاٌ نظارت بر خروجی ها مد نظر است. بنابراین انتظار بر این است که محقق به این موضوع بپردازد که با تغییر نظام بودجه ریزی باز تعریف ذیحساب با توجه به نقش و وظیفه فعلی آن در نظارت قبل از خرج، ضرورت دارد یا خیر.

 

 

امکان سنجی حساب واحد خزانه

 

 

مدیریت نقدینگی دولت از ارکان مهم مدیریت مالی بخش عمومی می باشد. تضمین جمع آوری درآمدهای دولت و کسب اطمینان از پرداخت ها به شیوه ای صحیح و به موقع بسیار حائز اهمیت است. این هدف زمانی محقق می گردد که حساب های بانکی دولتی به واسطه پیاده سازی یک سیستم حساب واحد خزانه ساختاری متحد را تشکیل دهند. حساب واحد خزانه پیش نیازی برای مدیریت مالی پیشرفته و ابزاری مؤثر برای مدیریت نقدینگی از قبیل نظارت بر منابع مالی دولت و متمرکز ساختن کنترل های لازم بر این منابع است. انتظار بر این است که امکان ایجاد حساب واحد خزانه با توجه به قوانین و مقررات حاکم و همچنین زیر ساخت شبکه های ارتباطی موجود، مورد بررسی قرار گیرد و راهکار های عملی برای رفع موانع ارائه گردد.

 

 

 

بررسی تنگناها و مشکلات نظارت مالی ذیحسابان در دستگاه های اجرایی به منظور ارائه مدل مطلوب

 

 

بر اساس قانون، نظارت قبل از خرج یکی از جنبه های نظارت مالی است که به وسیله ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. هدف از این نظارت نیل به اهداف راهبردی در زمینه سلامت، شفافیت و انضباط مالی دولت است. در همین راستا ممکن است، برخی مسائل و مشکلات اجرایی مانع تحقق اهداف مذکور گردد. انتظار بر این است که این مطالعه ضمن شناسایی این مشکلات و تنگنا ها راهکار هایی جهت رفع آن ها و افزایش اثر بخشی نظارت قبل

از خرج ارائه دهد.

 

 

بررسی تنگنا های تعیین نحوه شناسایی و ثبت دارایی های سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی  ایران در حساب های خزانه داری کل کشور و ارائه راهکار های مربوط

 

دارایی های سرمایه ای حجم قابل توجهی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می دهند. شناسایی و ثبت مخارج مربوط به این دارایی ها و تعیین قیمت تمام شده آن ها مورد تأکید استانداردهای حسابداری می باشد. شناسایی راهکارهای صحیح محاسبه بهای تمام شده این دارایی ها و ثبت آن ها بعنوان دارایی ها در ترازنامه دولت و ارائه راهکار برای رفع موانع پیش رو در این تحقیق مورد انتظار می باشد.

 

 

.

 

تبیین شیوه های نوین ارزیابی عملکرد با تأکید بر جنبه های کاربردی آن در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

با توجه به تجربیات گذشته معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در ارزیابی عملکرد ادارات کل و به لحاظ الزامات مربوط به ارزیابی عملکرد سند راهبردی و به تبع آن میزان تحقق اهداف و اقدامات راهبردی معاونت، ارائه شیوه ای برای ارزیابی ادارات کل معاونت مورد انتظار است. شیوه ارائه شده می بایست ارائه شاخص های مناسب و قابل اندازه گیری ارائه نموده و منجر به ایجاد انگیزه بیشتر کارکنان و ارتقا میزان رضایتمندی شغلی و در نهایت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده شود.

 

 
امتیاز دهی