چهارشنبه 20 فروردين 1399   00:07:23
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

فراخوان اولویت ها و محور های پژوهشی معاونت امور اقتصادی
يكشنبه 27 مهر 1393 فراخوان اولویت های پژوهشی معاونت امور اقتصادی سال 1393
نويسنده: دبیر خانه شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی
ناشر اصلي: معاونت امور اقتصادی
نوبت و سال انتشار: 1393


متن كامل :

فراخوان اولویت ها و محورهای پژوهشی معاونت امور اقتصادی (1393)
 
الف- اولویت‌ها:
1.      ارزیابی فرایند خصوصی سازی در ایران در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
2.      ارزیابی آثار خصوصی سازی در ایران از دیدگاه مالکیت، مدیریت و افزایش کارآیی
3.      بررسی امکان بهبود بهره وری با رویکرد اقتصاد مجازی
4.      بررسی حمایت های اقتصادی از بخش تولید در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی با رویکرد بنگهای کوچک و بزرگ (در دو سطح تولید کنندگان خرد و تولیدکنندگان کلان)
5.      بررسی کارآیی و اثر بخشی وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اقتصادی دولت در راستای حمایت از تولید
6.       بررسی آثار تسهیلات ترجیحی بر سرمایه گذاری و تولید در بخش های مختلف اقتصاد کشور
7.      ارایه الگوی تاثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر افزایش هزینه های تولید در بخش های مختلف اقتصاد کشور
8.      تدوین نقشه راه نظام تامین مالی ایران (در قالب برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور)
9.      بررسی ساختار نظارتی مناسب بر بازارهای مالی در ایران
10. بررسی راه کارهای افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی
11. بررسی چارچوب اصلاحات ساختار نظام بانکی در ایران
12. بررسی راهکارهای مدیریت و نظارت (خرد) بر بازار غیر متشکل پولی
13. دلایل تاثیر گذاری اندک (ضعیف) گردش نقدینگی بر فعالیت های اقتصادی و چرخه های اعتباری
14. شناسایی و اصلاح زمینه های فساد اداری و مالی در بخش مالیات
15. تعیین چارچوب‌های نظارتی در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در راستای ارتقای نظام پاسخگویی در دستگاه های اجرایی
16. نقش نظارت پارلمانی در نظام های بودجه ریزی
17. بررسی الزامات وضع مالیات بر کسب و کار الکترونیکی
18. بررسی تاثیر متقابل دولت الکترونیک و نظام مالیاتی
19. بررسی عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در ایران از منظر عدالت مالیاتی و ارایه رویکرد های اصلاحی
20. بررسی چالش های پیش روی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران
21. بررسی درجه شفافیت سیستم بودجه ریزی در ایران (با استفاده از الگوی بانک جهانی)
22. چگونگی افزایش سهم درامدهای مالیاتی از درامد دولت با رویکرد کاهش وابستگی به نفت
23. بررسی ترکیب نظام مالیاتی با هدف رشد اقتصادی
24. بررسی اثار و نتایج معافیت های مالیاتی در نیل به اهداف تعیین شده در مناطق ازاد تجاری
25. ارایه مدل تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی و رشته فعالیت
26. تعیین سطح حمایت از خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در شهر و روستا
27. براورد خط فقر به تفکیک شهر و روستا(به شرط عدم انجام مطالعه جامع طی 5 سال اخیر در کشور)
28. براورد ظرفیت بالقوه مالیاتی بخش های اقتصادی(به شرط عدم انجام مطالعه جامع طی 5 سال اخیر در کشور)
29. تعیین شیوه کارای حمایت از بخش تولید
30. هدفمند نمودن الگوی پرداخت یارانه های بخش کشاورزی (یارانه سبز)با نگاه به استانداردهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO)
31. براورد سهم مناطق(استانی)از هزینه های ملی(امنیتی،اموزشی و بهداشتی)
32. مدیریت متغیر های کلان اقتصادی بر اساس سیستم کنترل بهینه
 
 


ب- محورها:
محور اول- بررسی آثار هدفمند سازی یارانه ها مشتمل بر موارد ذیل:
·        ترکیب هزینه خانوار
·        مصرف انرژی و تراز انرژی
·        بخش های تولیدی اقتصاد کشور
·        توزیع درآمد، فقر و رفاه خانوار
·        ساختار منطقه ای (به تفکیک مناطق مختلف کشور)
·        رقابت پذیری اقتصاد
 
محور دوم- بررسی و تحلیل نظام تامین مالی کشور و ارایه راه‌کارهای توسعه آن مشتمل بر موارد ذیل:
·        بررسی منابع نظام تامین مالی اقتصاد ایران و ترکیب بهینه آن در کشور در قالب (بانک، بورس، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، بودجه عمرانی دولت، منابع داخلی، بخش خصوصی و ...) با تاکید بر مطالعات تطبیقی در سایر کشورهای جهان
·        بررسی ساختاری و نهادی نظام تامین مالی کشور و ارایه راه کارهای توسعه آن
·        بررسی و تحلیل جایگاه نظارت در نظام تامین مالی کشور و راهکارهای ارتقاء آن
·        بررسی و تحلیل روش های تامین مالی بخشی در اقتصاد ایران و ارایه راه کارهای بهبود ان مشتمل بر (بخش های اقتصادی و صادرات)
·        برآورد منابع مالی مورد نیاز در افق چشم انداز 1404 در اقتصاد کشور با تاکید بر اهداف مورد انتظار از جمله نرخ رشد اقتصادی، جایگاه ایران در منطقه
·        بررسی و تحلیل سهم پس انداز جامعه در نظام تامین مالی و ارایه راه کارهای افزایش آن
·        بررسی و تحلیل هزینه های تامین مالی در اقتصاد ایران و ارایه راه کارهای کاهش آن مشتمل بر هزینه های مستقیم (نرخ بهره،...) و غیر مستقیم (ریسکهای سیاسی، تحریم و ...)
·        بررسی مطالعه شیوه های انتشار اوراق مشارکت با هدف تدوین لایحه قانونی مورد نیاز برای اصلاح رویه کنونی (اوراق مشارکت دولتی، بانک مرکزی، بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی)
·        بررسی راه کارهای افزایش درجه نقد شوندگی و کاهش تقسیم سود در بازار سرمایه
·        کاهش مراحل اداری و بهبود روش های اجرایی تسهیلات بانکی
·        راه کارهای تقویت فرایند های تامین مالی خرد
 
 
محور سوم- بررسی و تجزیه و تحلیل اثر‌گذاری عوامل مستقیم و غیر مستقیم در فرآیند رشد اقتصادی کشور مشتمل بر:
·        بهره وری
·        عوامل فیزیکی مادی
·        استهلاک
·        شرایط سیاسی
·        سهم بخش های اقتصادی کشور
·        رشد منطقه ای
·        رشد مداوم (مدیریت استمرار رشد)
·        کیفیت‌رشد (مبانی رشد نظیر مبانی مدرن‌سنتی و در حال‌گذار و منابع رشد نظیر کار، سرمایه، بهره‌وری و ...)
·        سهم بخش های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی
 
محور چهارم- اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالی و محاسباتی دولت (با توجه به RFP تنظیم شده در معاونت) مشتمل بر:
·        بررسی و تدوین نظام مالی- محاسباتی کشور در قالب مباحثی نظیر نظام بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، نظارت و طراحی خزانه داری
 
محور پنجم- طرح تحول نظام مالیاتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 مشتمل بر:
·        چگونگی تحقق نقش درآمدهای نظام مالیاتی در اقتصاد کشور (جایگزینی مالیات با نفت)
·        بررسی ساختار منابع و پایه های مالیاتی (مصرف، درآمد، ثروت، مشاغل، سود سهام و ...) با تاکید بر تبیین دقیق و صریح هر یک از آنها
·         بررسی راه کارهای تحقق کارایی بالای نظام مالیاتی با تاکید بر (تمکین بالای مردم، مشارکت مردم، ضمانت اجرای بالا)که در نهایت منجر به حصول کارایی بالای نظام مالیاتی با کم ترین هزینه وصول گردد.
 
محور ششم- بررسی آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
·        چگونگی تغییر در قلمرو بخش های دولت، شبه دولت، بخش خصوصی، بخش تعاونی
·        چگونگی تغییر در عملکرد بنگاه های خصوصی شده و میزان کارایی آنها
·        چگونگی تاثیر اجرای‌سیاست خصوصی‌سازی بر متغیر‌های‌کلان اقتصادی‌(رشد، اشتغال، تورم، توزیع درآمد و ...)
·        چگونگی تحقق توسعه اقتصادی و نحوه حاکمیت بازار
 
محور هفتم- بررسی مطالعه در خصوص پروژه های طرح تحول بانکی مشتمل بر:
·        راه کارهای استقرار بانکداری اسلامی
·        بازار تعریف سیستم نظارت و اجزاء آن (از پایین ترین لایه نظارت تا بالا ترین لایه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی)
·        افزایش اثر بخشی نظام بانکی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
·        گسترش کارکرد های نظام بانکی مبتنی بر عدالت و رضایت مندی مشتریان
 
خواهشمند است در صورت تمایل به ارایه طرح پژوهشی، فرم طرحنامه (موجود برروی سایت معاونت) را تکمیل و به آدرس خیابان پاسداران شهید حجت سوری، بعد از میدان احتشامیه- پلاک 31 (معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ارسال فرمایید. 
 
امتیاز دهی