پنجشنبه 23 آبان 1398   18:18:02
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقرراتمصوبه شماره 248155/47606

مورخ 16/12/1390

 

بسمه تعالی
با صلوات برمحمد و آل محمد

 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت اموراقتصادی ودارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

"مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکتهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران"

تصمیم کارگروه تصویب نامه شماره 223000/ت 45755 هـ مورخ 6/10/1389 درخصوص مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکتهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران به شرح زیر برای اجرای ابلاغ می گردد:

نحوه تایید متقاضیان ذیحق و تعیین میزان سهام ملی شده، محاسبه حقوق سهام ملی شده، اتخاذتصمیم درمورد مصالحه و پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکتهای مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران به شرح زیر تعیین می شود:

1- دستگاه های اجرایی یا شرکتهای مادر تخصصی مربوط که سهام ملی شده را در اختیار گرفته ند، مطابق درخواست نمونه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است نسبت به احراز اصالت متقاضیان، تایید درخواستهای مصالحه و تعیین میزان سهام ملی شده مورد درخواست در شرکتهای مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران اقدام و به وزارت اموراقتصادی ودارایی(دبیرخانه شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) ارسال نمایند.

2- سازمان خصوصی سازی نسبت به محاسبه حقوق سهام ملی شده مشمول مصالحه در چارچوب بندهای (1) تا (5) تصویب نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378 اقدام می نماید.

3- وزارت اموراقتصادی ودارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ) پس از طی مراحل فوق، موضوع را به منظور اتخاذتصمیم برای مصالحه و پرداخت حقوق محاسبه شده در دستورکار کارگروه قرارداده و درصورت تحقق مصالحه، نسبت به تسویه حقوق سهام یادشده از طریق واگذاری سهام یا اعلام به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور برای پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی اقدام می نماید.

با عنایت به مفاد حکم بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم حمایت از بخش تعاونی به میزان (20%) بیشتر از بخش های دیگر، مقتضی است دستگاه های اجرایی در هنگام وضع مقررات و دستورالعمل های مربوط و اختصاص تسهیلات و مزایا، مفاد حکم یادشده را رعایت نمایند.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 


 
امتیاز دهی