پنجشنبه 23 آبان 1398   18:17:42
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقرراتتصویب نامه شماره 114247/ت 43505 هـ

 مورخ 7/6/1392  هیات وزیران

 

بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد  اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 27/5/1392 براساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می گردند.

 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
امتیاز دهی