پنجشنبه 23 آبان 1398   18:18:09
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقرراتتصویب نامه شماره 17953/ت44387هـ

مورخ 4/2/1391 هیات وزیران

 

بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

       هیات وزیران در جلسه مورخ 3/2/1391،  بنا به پیشنهاد شماره 610/1/902 مورخ 24/12/1390 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است به منظور تشویق وترغیب سرمایه گذاران در بخش گردشگری و صنایع دستی و بهره برداران اقتصادی از بناهای تاریخی و میراثی نسبت به پرداخت کمک های موضوع تصمیم نامه شماره 27023/40782 مورخ 8/2/1389 و اصلاحیه آن موضوع تصمیم نامه شماره 27432/44387 مورخ 10/2/1390 به آن دسته از طرح های غیردولتی مرتبط که از منابع بانکی در اختیار سازمان مذکور استفاده نکرده و راسا" نقدینگی لازم برای اجرا و اتمام طرح خود را تامین نموده اند اقدام نماید. حداکثر هشتاد درصد از هزینه اجرای طرح های مذکور به جز هزینه تامین عرصه و اخذ مجوزهای قانونی، براساس فهرست بهای ابلاغی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مشمول کمک بلاعوض براساس میزان یارانه تصمیم نامه صدرالذکر خواهد شد. برای محاسبه مبلغ یارانه یک طرح، مجموع دوره ساخت، تنفس ، شروع بهره برداری و دوره بازگشت سرمایه به تناسب نوع و حجم طرح، حداکثر ده سال تعیین شده است.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور 
امتیاز دهی