سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:57:12
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

قوانین


قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

 

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشـتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تـاریخ 19/ 3/ 1389 به تأیـید شورای نگهبان رسیده ، طی نامه شماره 21204/375 مورخ 26/ 3/ 1389 مجلس شورای اسلامی جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه ‌‌شماره 164546/ 43348 مورخ 18/ 8/ 1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قـانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 4/ 3/ 1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

مصوب شماره68317

مورخ6/4/1389

 

بسمه تعالی

 

          وزارت امور اقتصادی و دارایی

          معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

  قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشـتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تـاریخ 19/ 3/ 1389 به تأیـید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21204/ 375 مورخ 26/ 3/ 1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

 

«قانون الحاق یک تبصره به قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»

 

ماده واحده ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ الحاق می‌گردد.

تبصره5 ـ در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.

1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه‌ای نماید.

ـ اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 19/ 3/ 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

فايل هاي مربوطه :
قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه.doc43.52 KB

 
امتیاز دهی