پنجشنبه 23 آبان 1398   18:14:47
نسخه الکترونیکی کتب معاونت امور اقتصادی
نقشه ملی استعلامات مجوز‌های کشور
چارت سازمانی معاونت امور اقتصادی
پرسشنامه طرح های تحقیقاتی
پرسشنامه را می توایند از لینک زیر دانلود نمایید.

شما می توانید طرحنامه های خود را به آدرس ایمیل project.econo@gmail.com و یا به صورت مستقیم به معاونت امور اقتصادی ارسال فرمایید.
با تشکر
دبیرخانه شورای پژوهشی
فايلها
proposal.doc 80.384 KB
 

آدرس : تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صوراسرافیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه پنجم، معاونت امور اقتصادی


تلفن : 39909
نمابر : 33967598
کدپستی : 1114943661
 
 
بيشتر
فایل چندرسانه‌ای نقشه استعلامات 
بيشتر
معاونین سابق

              دکتر شاپور محمدی - (سال 1392)
              دکتر داود منظور - (سال 1391)
             دکتر محمد پاریزی - (سال 1391)