جمعه 22 فروردين 1399   14:07:31
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

گزارش نهایی طرح های پژوهشی

1398/5/16 چهارشنبه
اندازه‌گيری فقر چندبعدی استانی طی 93-1383، بررسی عوامل مؤثر بر آن در چارچوب رهیافت رگرسیون‌های چندسطحی و تهیه نرم‌افزار محاسبه فقر چندبعدی

 
نویسنده:دکتر علی ‌اصغر سالمناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
فايل هاي مربوطه :
اندازه‌گيري فقر چندبعدي استاني طي 93-1383، بررسي عوامل مؤثر بر آن در چارچوب رهيافت رگرسيون‌هاي چندسطحي و تهيه نرم‌افزار محاسبه فقر چندبعدي.pdf5.14 MB

 
امتیاز دهی